Rechtsbijstandverzekering

Onderdelen

Rechtsbijstandverzekering Maak afspraak met adviseur
Handige tips Overzicht verzekeraars

U of een gezinslid krijgt, zonder er zelf voor te kiezen, te maken met juridische problemen. In veel gevallen komt er een hoop stress en kosten kijken. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich zonder zorgen te maken het risico dat u loopt en de financiële gevolgen dekken.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Modules

Zoals u misschien al wist kunt u uit meerdere modules kiezen bij een rechtsbijstand verzekering. Elke rechtsbijstandverzekering bestaat uit een basismodule. Deze is altijd vereist, en kunt u desgewenst uitbreiden naar uw situatie en/of keuzes.

Modules rechtsbijstandverzekering
Aanvullend op de rechtsbijstandverzekering kunt u de volgende drie modules toevoegen aan uw pakket:

  • Module wonen
  • Module inkomen
  • Module verkeer

Module Wonen

Mochten er geschillen zijn met betrekking op uw woning, dan geeft deze dekking voor u of eventuele gezinsleden.

Module inkomen

Bij deze bent u of eventuele gezinsleden verzekert voor geschillen met betrekking tot uw positie als werknemer. Denk hierbij aan reorganisatie, ontslagen of uw pensioen.

Module verkeer

Zodra u, of eventuele gezinsleden aan het verkeer deelneemt, biedt deze module hulp. Dit geldt voor schade aan u of uw eigendommen, maar ook voor schade die door u is toegebracht aan anderen.

DUUR?

Kijk goed naar wat een jurist en juridische procedures kosten! Vaak is de premie die u per jaar betaald voor een rechtsbijstandverzekering ongeveer evenveel als één uur werk van een jurist. Mocht u een geschil krijgen, met een rechtsbijstandverzekering bent u dan in elk geval voordeliger uit.

HANDIG OM TE WETEN…

Welke kosten gedekt worden.

De kosten die gedekt worden zijn altijd de kosten die de verzekeraar zelf maakt. De kosten die gemaakt worden door de hulp van specialisten vallen onder externe kosten. Deze externe kosten zijn vaak gebonden aan een maximum.

Franchise? Wat is dat?

Om het zover te krijgen dat u recht hebt op hulp vanuit uw rechtsbijstandsverzekering moet het belang in een zaak boven de franchise liggen. De franchise is een soort drempel die de verzekeraar gelegd heeft, om er voor te zorgen dat er niet voor elk wissewasje een beroep wordt gedaan op rechtshulp. Wanneer het belang van een zaak niet boven de franchise komt, wordt de zaak ook niet in behandeling genomen.