Autoverzekering

Onderdelen

Aansprakelijkheidsverzekering Aanvullende autoverzekeringen WA + Casco verzekering
De WA Extra Verzekering Bereken uw autopremie Overzicht verzekeraars

 

Een verkeersongeval kan grote gevolgen hebben. De wettelijk verplichte WA-verzekering dekt die schade slechts voor een deel. Het kan daarom verstandig zijn om deze verzekering aan te vullen. Dat kan door de WA-verzekering uit te breiden, of door aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een Ongevallenverzekering voor inzittenden of een Rechtsbijstandsverzekering. Wij zetten het voor u op een rijtje in samenspraak met de Belgische experts van AutoverzekeringTips.be.

DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

(Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt materiële schade en letselschade die u met uw auto een ander toebrengt.)

Wat is verzekerd?

 • Schade die u veroorzaakt met uw auto, caravan of aanhangwagen
 • Schade die u veroorzaakt met een huur- of leenauto, mits deze auto vergelijkbaar is met uw eigen auto, uw eigen auto al schade heeft
  en voor het vervangende voertuig geen andere verzekering is afgesloten
 • Schade die u veroorzaakt in het buitenland.

Deze verzekering is inclusief hulpverlening na een ongeval via de Verzekeraarshulpdienst.

Verzekerd bedrag

Het wettelijk verplichte bedrag is minimaal € 907.560,-.  Dit bedrag kan ook meer zijn en verschilt per verzekeraar.

Premie

De premie is onder andere afhankelijk van het soort voertuig, de leeftijd van de bestuurder en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Daar
gaat dan de korting voor uw schadevrije jaren weer van af.

DE WA + Beperkt Casco VERZEKERING

Wat is verzekerd?

Behalve de gevallen die vallen onder de dekking van de WA-verzekering, dekt de WA Extra-verzekering:

 • Schade als gevolg van risico’s van buitenaf, zoals brand, storm, diefstal, relletjes, overstromingen en overstekend wild.
 • Schade tijdens vervoer van uw auto.

Premie

Ook hier is de premie afhankelijk van onder andere het soort voertuig, de te verzekeren dagwaarde en de bestuurder. Ook hier gaat uw korting voor opgebouwde schadevrije jaren weer van af.

DE WA + Volledig CASCO VERZEKERING

autoverzekeringWat is verzekerd?

Behalve de gevallen die vallen onder de dekking van de WA Extra-verzekering, dekt de WA + Casco-verzekering:

 • Schade aan uw eigen auto door een aanrijding.
 • Schade door ongevallen waarbij geen andere auto is betrokken.
 • Schade aan de motor en/of aandrijving van personenauto’s die het gevolg is van eigen gebrek van bepaalde onderdelen,
  behoudens de gevolgen van slijtage.

Premie

Deze volledige verzekering is gebaseerd op de cataloguswaarde van uw voertuig. Ook de in het voertuig aanwezige audioapparatuur kunt u aanvullend meeverzekeren. Voor bepaalde kilometrages en risico’s gelden extra kortingen. Voor de rest geldt hier ook de korting die u ontvangt door uw opgebouwde schadevrije jaren.

Bijzonderheden

 • Keuze uit diverse dekkingsvarianten.
 • Premiekorting bij schadevrij rijden. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe hoger de korting. Hebt u de maximale korting van 75% bereikt,
  dan behoudt u bij het eerste schadegeval toch nog een korting van 55%. Als u de korting van 75% al vijf jaar heeft, behoudt u de
  maximale korting bij het eerste schadegeval zelfs helemaal.

AANVULLENDE AUTOVERZEKERINGEN

U kunt uw autoverzekering nog aanvullen met de volgende verzekeringen:

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

Deze verzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van u en/of uw passagiers. De uitkering wordt met 10% verhoogd als de inzittenden op het moment van het ongeluk een autogordel om hadden. De premie is vooral afhankelijk van het gekozen verzekeringsbedrag.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Deze verzekering biedt dekking voor de schade, inclusief smartengeld, die inzittenden bij een verkeersongeval kunnen oplopen. De dekking heeft een maximum van € 908.000,-. De uitkering wordt bepaald door de omvang van de werkelijk door de verzekerde geleden schade. Deze verzekering kunt u als aanvulling sluiten bij de OVI. Deze keert uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Met de Schadeverzekering voor inzittenden verzekert u zich ook tegen de materiële schade van een aanrijding. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan beschadiging van uw kleding.

Verkeersschadeverzekering (VSV)

Deze complete verkeersverzekering biedt dekking voor zowel zaakschade als schade ten gevolge van letsel:

 • Schade die u en/of uw gezinsleden door een verkeersongeval oplopen als bestuurder of passagier van een auto, autobus, tram of trein.
 • Schade die u en/of uw gezinsleden oplopen als voetganger of fietser door een verkeersongeval met een motorrijtuig.

Ook voor de VSV geldt een maximum van € 908.000,- voor de werkelijk geleden schade (inclusief smartengeld).

Voor de OVI, de SVI en de VSV geldt dat de uitkeringen worden verleend ongeacht wie schuld aan de gebeurtenis heeft.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen

De Rechtsbijstandverzekering helpt u bijvoorbeeld bij:

 • Het verhalen van de schade op de schuldige.
 • Strafvervolging die tegen u is ingesteld.
 • Het terugkrijgen van uw rijbewijs of in beslag genomen voertuig.
 • Geschillen met uw garage.