Tot standkoming

De informatie op financ.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van financ.nl. De uitvoering van en het onderhoudt aan financ.nl wordt gedaan door internetbedrijf Boersma Internet. financ.nl besteedt in samenwerking met Boersma Internet uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van financ.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zowel financ.nl als Boersma Internet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op financ.nl.

Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van financ.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. financ.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op financ.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan financ.nl of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming verzekeringplus.nl, Boersma Internet of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.