Banken

Banken beheren het hele financiële stelsel. Zij dragen zorg voor het betalingsverkeer. Ook beheren zij het geld van hun rekeninghouders. Met het geld dat onder hun beheer valt van hun rekeninghouders verstrekken zij ook weer kredieten en doen zij investeringen.

Handel

Naast geld beheren zorgen zij ook voor handel. Zowel in verschillende valuta als beurshandel. Eigenlijk alle handel wat met geld te maken heeft. Adviezen met betrekking tot vermogen en financiën is een grote taak van de banken. Zij zijn zowel op de geldmarkt als op de kapitaalmarkt actief.

Online

Het huidige bankwezen laat zien dat u als klant steeds minder zult kunnen regelen bij een bankshop bij u in de buurt. Alles gaat steeds meer richting alles online en via de telefoon regelen. Dit gaat snel, efficiënt en gemakkelijk. De adviseurs die u helpen zijn minstens zo bekwaam. De Nederlandse banken zijn hier heel erg sterk in, in België is nog een inhaalbeweging nodig bij hun grootste banken.

banken

Bankensteun: ook in uw belang!

Banken zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Het beheren van uw geld is een verantwoordelijke taak! Veel mensen hebben door de crisis het vertrouwen verloren in de banken. U kunt het ook anders bekijken: Dankzij de crisis zullen banken veel veiliger met uw geld omgaan. Helaas is het niet anders dat oo de burger opdraait voor de fouten die banken in het verleden hebben gemaakt. Ons belastinggeld wordt door de overheid gebruikt om banken, die in moeilijkheden komen, te steunen of zelfs te nationaliseren. Is dat wat u wilt? In sommige gevallen gaan burgers er, op de duur, wel op vooruit; des te meer banken weer gezond worden, des te meer concurrentie onderling. En dit heeft uiteindelijk weer effect op de rente (zowel rente op spaargelden als op leningen).