DGA Pensioen

Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder (DGA). Als DGA bent u zowel werknemer als ondernemer, dus hebt meerdere mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen.

  • Privé beleggen, bijv. in de eigen B.V. aanwezige effecten naar privé overhevelen
  • Bij twee of meer werknemers, collectief verzekeren
  • Pensioenopbouw in eigen beheer, reserveren via de balans van de BV
  • Pensioenopbouw in eigen beheer via aparte pensioen-BV
  • Individuele pensioenopbouw (verzekeren)

Eigen beheer, of extern?

Volgens de wet Pensioen en Spaarfondsen moet u als DGA minstens 10% van de aandelen in bezit hebben. U kunt er dan voor kiezen om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen, of u kunt er ook voor kiezen om het extern te verzekeren. Het bedrag dat jaarlijks naar uw pensioenvoorziening gestort wordt, is aftrekbaar.

Als u uw DGA pensioen extern verzekert, moet u rekening houden met de kosten van verzekeraars en intermediairs. Echter hebt u wel (meer)zekerheid. Bijvoorbeeld het risico bij lang leven is gedekt. Maar het kapitaal dat u apart legt voor uw pensioen, en extern verzekert, kan niet in uw bedrijf worden belegd.