Wat is een pensioen?

Pensioen is simpelweg een geregelde uitkering die ingaat na het stoppen van een dienstverband door het behalen van een bepaalde leeftijd, door overlijden of door arbeidsongeschiktheid.

In het dagelijkse taalgebruik wordt met pensioen het ouderdomspensioen bedoeld. Het pensioenstelsel in Nederland bevat drie categorieën.

  1. Iedere inwoner in Nederland heeft vanaf zijn 65ste levensjaar recht op een AOW uitkering. Dit is echter op minimumniveau.
  2. Het werkgeverspensioen resulteert in een pensioenuitkering van 70% van het laatstverdiende salaris. Dit houdt in dat u een AOW uitkering krijgt, en de werkgever vult dit aan tot 70%.
  3. Als laatste kunt u zelfstandig beslissen om een individuele oudedagsvoorziening te treffen bij een verzekeringsmaatschappij.

Kijk ook eens bij:

Levensloopregeling
DGA Pensioen
Gouden handdruk
Pensioengat
Zelfstandigen pensioen
Collectief pensioen