Mogelijkheden

Onderdelen

Aandelen Obligaties Turbo’s
Beleggingsfondsen Opties Warrants
Futures Trackers

Indien u van plan bent om uw geld te gaan beleggen, heeft u diverse mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, etc. Maar wat is dat eigenlijk een obligatie? Wij leggen u alle varianten stuk voor stuk uit.

AANDELEN

Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf. Indien u in bezit bent van aandelen van een bepaald bedrijf, bent u daar dus ook deels eigenaar van. Hoe meer aandelen u in bezit heeft, hoe groter uw aandeel in het bedrijf.

Als u aandelen heeft aangeschaft bent u dus ook mede-eigenaar van het bedrijf. Hierdoor heeft u dus ook recht op een deel van de winst. Hoe meer winst het bedrijf maakt, des te meer u uitbetaald krijgt. Maar dat is dan natuurlijk ook andersom. Op het moment dat het bedrijf verlies maakt, zult u dus ook een deel van het verlies in moeten brengen. Hierdoor zal de waarde van de aandelen gaan dalen.

BELEGGINGSFONDSEN

Een beleggingsfonds heeft als voordeel dat de koers niet continu in de gaten gehouden hoeft te worden. U besteed dit werk dus uit aan experts, die ervoor zorgen dat er winsten behaald worden. In veel gevallen bestaat een dergelijk fonds uit aandelen of obligaties. De waarde van de ingekochte stukken (door de experts) bepaald de koers van het beleggingsfonds.

FUTURES

De naam geeft al aan dat het om de toekomstige prijs van de onderliggende waarde (een aandeel, een vat olie of een index) gaat. Belangrijk te weten is de manier van settlement. Er wordt namelijk iedere dag afgerekend. Instappen in een future is kosteloos, elke dag wordt de beweging van de onderliggende index tegen de slotkoers verrekend.

OBLIGATIES

Een obligatie is een deelname in een geldlening van een bedrijf of van de staat. Als een bedrijf een geldlening wil afsluiten maar het bedrag dat men wilt lenen is te groot om te kunnen lenen bij de bank, dan zal een bedrijf de lening meestal opsplitsen in een aantal kleine geldleningen genaamd Obligaties. De onderneming zal het geld dan niet gaan lenen bij de bank maar bij het publiek. Iedereen is dus in staat om een obligatie te kopen bij die onderneming waarbij de persoon die de obligatie koopt geld uitleent bij de onderneming. Op het moment dat die geldlening dan word afgelost zal de houder van de obligatie niet alleen zijn geld terug krijgen maar ook rente.

OPTIES

Een optie is het recht gedurende een vastgestelde periode een hoeveelheid onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Indien je een optie aanschaft op de optiebeurs, krijg je hiermee een recht iets te kopen of te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dit is meestal een aantal aandelen, maar kan bijvoorbeeld ook een bedrag aan dollars, goud of obligaties zijn. De periode waarin je dit recht hebt, is ook van tevoren afgesproken, bijvoorbeeld tot augustus van het volgende jaar. Met de koop van een optie krijg je een recht, maar je bent niet verplicht iets te kopen of te verkopen.

TRACKERS

Een tracker is eigenlijk gewoon een aandeel en staat daarom op de beurs ook genoteerd als een aandeel. Maar het betreft geen normaal aandeel van een bedrijf of onderneming, maar van een index zoals de AEX index bijvoorbeeld. Je belegt dan dus in de hele AEX index.

TURBO’S

Wilt u inspelen op bewegingen in financiële markten? En dat op korte termijn? Of deze nu omhoog of omlaag gaan? Dat kan met dit innovatief beleggingsinstrument voor de actieve belegger. Met een Turbo, kunnen actieve beleggers inspelen op beursbewegingen die zij verwachten. Een Turbo werkt met een hefboom, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals een aandelenindex, een rente, een valuta of een ruwe grondstof) versneld doorwerken in de beurskoers.

WARRANTS

Een effect dat erg veel op de optie lijkt is de warrant. Net als bij de opties is er onderscheid tussen call-warrants en put-warrants. Er kan dus geprofiteerd worden van een koersstijging en -daling. Een call-warrant geeft recht op de aankoop van een bepaalde onderliggende waarde tegen een vaste prijs. Een putwarrant geeft recht op de verkoop van een bepaalde onderliggende waarde tegen een vastliggende prijs.