Pensioen

Pensioen is een voorziening voor een inkomen op later leeftijd. Eigenlijk heeft iedere Nederlander recht op een AOW uitkering. Daarnaast kan men gedurende de periode in een leven dat men werkt een eigen pensioen opbouwen als aanvulling op deze AOW uitkering.

PensioenDe AOW uitkering is door de staat geregeld en wordt gefinancierd door de belastingplichtigen onder de 65 jaar. Dit is onderdeel van de premie volksverzekeringen. Deze pensioen uitkering vormt de eerste peiler van het pensioenstelsel.

Ons pensioenstelsel in Nederland heeft drie peilers. De tweede peiler is het pensioen dat een werknemer tijdens zijn werkzame leven opbouwt. De premie hiervan wordt zowel door de werknemer als de werkgever betaald. Het geld wat iemand hiermee bij elkaar spaart is een aanvulling op de AOW uitkering en wordt altijd opgebouwd in de relatie werkgever- werknemer. Het is zo opgebouwd dat er een inkomen is voor de oude dag wat gerelateerd is aan het ontvangen inkomen tijdens de periode dat men werkt. Meestal is dat 70 % van het gemiddeld verdiende salaris.

Als derde pijler is het vrijwillig opbouwen van vermogen bovenop de AOW uitkering en het opgebouwde pensioen. Ook zelfstandig ondernemers bouwen pensioen op door middel van deze pijler. Deze manier is goed om de gaten op te vullen in het opgebouwde pensioen. Bijvoorbeeld veroorzaakt door verblijf in het buitenland.