Belastingtips

De beste belastingtips op een rijtje:

Wacht niet te lang

Veel mensen wachten tot het laatste moment met het doen van de belastingaangifte. Het is aan te bevelen dat u hier op tijd mee begint. Dan kunt u rustig alles nog een keer doorkijken en controleren, plus dat u er niet weken tegen aan hikt.

Doe elektronisch aangifte

Het doen van de aangifte door ondernemers (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en vanaf 1 januari 2006 ook loonheffing) kan alleen nog elektronisch plaatsvinden. Voor ondernemers voor wie de verplichting tot elektronische aangifte “onredelijk bezwarend” wordt geacht, is er een ontheffingsmogelijkheid. Ook je financieel adviseur kan deze elektronische aangifte voor je doen.

Zorg voor overzicht

Maak mappen voor u zelf waar u gedurende het hele jaar alle belangrijke papieren ordelijk in kunt plaatsen. Zo kunt u zodra u aangifte gaat doen direct bij alle belangrijke stukken. Dit is ook belangrijk voor alle aftrekposten!

Gebruik de mogelijkheid van onbelaste vergoeding

De werkgever mag aan een werknemer een computer en bijbehorende apparatuur alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen als de apparatuur voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt. Als de apparatuur duurder is dan € 450, mag de werkgever maximaal het bedrag van de jaarlijkse afschrijving onbelast vergoeden of verstrekken. Als de kostprijs inclusief btw minder is dan € 450, dan mag de werkgever het hele bedrag ineens onbelast vergoeden of verstrekken.

Als de kostprijs hoger is dan € 450, dan kan de werkgever de apparatuur ook in een keer onbelast vergoeden of verstrekken mits hij met de werknemer afspreekt dat deze verplicht is tot vergoeding van het privé-gebruik. Hierdoor moet de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking de waarde die de apparatuur op dat moment heeft aan de werkgever vergoeden.

Benut de vrijstelling van schenkingen aan goede doelinstellingen.

Verkrijgingen door algemeen nut beogende instellingen (goede doelen) zijn volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. In 2005 gold nog een tarief van 8%.

Maak gebruik van heffingskortingen voor beleggingen

Voor groene en sociaal-ethische beleggingen alsmede beleggingen in durfkapitaal (direct) en/of culturele beleggingen geldt een extra heffingskorting. De korting bedraagt 1,3 procent van het bedrag van de geldende vrijstelling in box 3 voor deze beleggingen.

Maak gebruik van een auto van de zaak

De bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak is vastgesteld op een uniform tarief van 22% van de catalogusprijs. De bijtelling kan achterwege blijven indien op jaarbasis minder dan 500 echte privé-kilometers worden gereden. De werknemer dient in dat geval een “verklaring geen privé-gebruik” aan te vragen bij de belastingdienst. Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de belastingdienst. Het bijhouden van een rittenregistratie en kilometeradministratie is dan aan te bevelen.

Met ingang van 1 januari 2006 is de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak voor werknemers overgeheveld van de inkomsten- naar de loonbelasting. Werkgevers moeten over deze bijtelling loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden, tenzij er dus een “verklaring geen privé-gebruik” is.