Taxatie

De taxatie van uw huis is een schatting van de waarde van uw huis door een deskundige. Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met het type huis, de grootte, de ligging en de staat van onderhoud.

Rapport

Bij het afsluiten van een hypotheek is een taxatierapport van de woning meestal benodigd om vast te stellen hoeveel er geleend zal worden. Het taxatierapport moet hierbij meer zekerheid bieden voor de geldverstrekker. Dit rapport moet opgesteld worden door een taxateur die niet betrokken is bij de koop van de woning, en dus volledig onafhankelijk is. De kosten hiervan zijn voor de koper van de woning, en zijn fiscaal aftrekbaar.

In geval van een nieuwbouwwoning is er vaak geen taxatierapport benodigd.