Zelfstandigen pensioen

Als zelfstandig ondernemer, of beroepsbeoefenaar bouwt u geen pensioen op. Dat komt er op neer dat als u niet zelf een regeling treft voor een aanvullend pensioen u alleen recht heeft op een AOW uitkering. Een aantal beroepsgroepen heeft een wettelijk verplichte beroepspensioenregeling. Deze is zeer geschikt voor u als zelfstandig ondernemer.

Om dit voor elkaar te maken, zijn er verschillende opties:

  • Voortzetten pensioenregeling
  • Vormen van oudedagsreserve
  • Afsluiten van lijfrenteverzekering

Vergeet echter niet dat u als zelfstandige ook zelf moet zorgen voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Voortzetten pensioenregeling

Als u besluit zelfstandig ondernemer te worden, en u uw dienstverband beëindigd bij uw werkgever is het over het algemeen mogelijk om drie jaar lang vrijwillig de pensioenregeling voort te zetten.

Let op: Dit is niet bij elke pensioenregeling mogelijk. Dit hangt af van de voorwaarden die de beherende maatschappij stelt.

Vormen Oudedagsreserve

Ieder jaar mag u opnieuw beslissen om een deel van de winst die uw bedrijf maakt als oudedagsreserve op de balans op te nemen. Hiervoor zijn wel eisen gesteld voor u als ondernemer:

  • U moet jaarlijks tenminste 1.225 uren voor uw onderneming werken.
  • U mag maximaal 12% van de jaarwinst toevoegen aan uw voorziening.
  • Per jaar maximaal € 11.050, en het vermogen wat er in de voorziening staat, mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen

U moet de premies die u eventueel heeft moeten betalen voor een verplicht gestelde pensioenregeling, in mindering brengen op het gestelde maximum bedrag.

Onthoudt goed dat u met een oudedagsreserve niet een echt pensioen op bouwt. Houdt er dus rekening mee dat je straks moet afrekenen met de fiscus.

Afsluiten lijfrente

Voor je oudedag sparen kan ook via een lijfrenteverzekering. Behalve de gewone mogelijkheden van lijfrenteaftrek zijn er speciale opties voor zelfstandige ondernemers. U kunt een deel van uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente en, indien u stopt met uw onderneming, de stakingswinst ook omzetten in een lijfrente.

Misschien kunnen de mensen van Zwitser Leven u helpen?